บริการ Accounting Chat Bot

เอแอล ออดิท ได้พัฒนาระบบ Accounting Chat Bot “บัญชีจ๊ะจ๋า” ขึ้นเป็นรายแรกที่ทำงานบนแพลทฟอร์ม “LINE” เพื่อให้ลูกค้าที่ใช้บริการสามารถเก็บและเรียกดูเอกสารสำคัญของนิติบุคคลได้อย่างสะดวก ง่ายดาย อาทิ หนังสือรับรองบริษัท เอกสารทางทะเบียน รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท งบการเงิน รวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ทั้งทางด้านบัญชีการเงินและภาษี ผ่านทาง LINE application บนมือถือ โดยได้เชื่อมต่อกับระบบบริหารจัดการเอกสาร เพื่อทำให้เอกสารสำคัญของลูกค้ามีความปลอดภัยและเขื่อถือได้ และที่สำคัญ เอแอล ออดิท ให้บริการ “ฟรี” แก่ลูกค้าผู้ใช้บริการทำบัญชีกับ เอแอล ออดิท ทุกราย ทดลองใช้เลย !

 

   

เกี่ยวกับบริการ <คลิก>

แสกน QR Code เพื่อเพิ่มเพื่อน หรือ<คลิก>

เพิ่มเพื่อน

โปรโมชั่น… 

สมัครใช้บริการ ฟรี ! สำหรับลูกค้าทำบัญชีกับ เอแอล ออดิท

* กรุณาลงทะเบียนก่อนเริ่มใช้งาน

 วิธีการลงทะเบียน <คลิก>

กลับสู่หน้าบริการของเรา

กลับหน้าแรก