บริษัท เอแอล ออดิท จำกัด รับสมัครผู้ร่วมงานดังต่อไปนี้

เจ้าหน้าที่ประสานงานหน่วยงานราชการ 1 ตำแหน่ง <คลิก เพื่อสมัคร>
คุณสมบัติ :
1. ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาใกล้เคียง
2. ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
3. ประสบการณ์ ติดต่อ DBD, SSO และ RD อย่างน้อย 1 ปี
4. ใช้ Microsoft office และสืบค้นข้อมูลทาง internet ได้ดี
5. ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
6. รักในงานประสานงานกับหน่วยราชการ ทำงานนอกสถานที่ได้
7. มีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ มีวินัยในการทำงานรับผิดชอบในงาน

 

พนักงานบัญชีอาวุโส 1 ตำแหน่ง <คลิก เพื่อสมัคร>

คุณสมบัติ :

 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
 2. เพศ หญิง / ชาย
 3. มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 4. สามารถปิดบัญชีและจัดเตรียมงบการเงินได้
 5. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมระบบงานบัญชี
 6. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี

 

ผู้ตรวจสอบภายใน 2 ตำแหน่ง <คลิก เพื่อสมัคร>

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือบริหารธุรกิจ
 • เพศ หญิง / ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการตรวจสอบภายใน 1 ปีขึ้นไป
 • เดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
 • คุณสมบัติที่จำเป็น :
  • เป็นคนช่างสังเกต ละเอียด รอบคอบ และมีทัศนคติเชิงบวกต่อวิชาชีพ
  • มีความเข้าใจเบื้องต้นในกระบวนการธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต หรือบริการ หรือธุรกิจอื่นใด
  • สามารถใช้ Microsoft Office Word, Excel, Powerpoint  ได้ดี
 • คุณสมบัติพิเศษ (พิจารณาเป็นพิเศษ ถ้ามี)
  • มีประสบการณ์ / ความเข้าใจทางด้าน IT audit
  • มีความเข้าใจในมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน  และการประเมินความเสี่ยง

 

ติดต่อสมัครงาน  email :  hr@ala.co.th

บริษัท เอแอล ออดิท จำกัด

50/265 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร 10240

โทร. 089 329 3333

*** ยินดีรับนักศึกษาฝึกงานด้านบัญชีและตรวจสอบบัญชี ***